View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0007677Kali LinuxTool Upgrade Requestpublic2022-04-21 16:02
ReporterADAB Assigned Tosbrun  
PrioritylowSeverityfeatureReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version2022.1 
Fixed in Version2022.2 
Summary0007677: GÜNCELLEME HATASI
Description

sudo apt upgrade komutunu girdikten sonra
sudo apt upgrade 100 ⨯
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor... Bitti
Durum bilgisi okunuyor... Bitti
Yükseltme hesaplanıyor... Bitti
Aşağıdaki paketler otomatik olarak kurulmuş ve artık bu paketlere gerek duyulmuyor:
fastjar fonts-roboto-slab gnome-screenshot jarwrapper kali-wallpapers-2021.4 libabsl20200923 libaom0 libcbor0 libcodec2-0.9 libfam0 libfluidsynth2 libfmt7 libgdal29 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0
libgdk-pixbuf2.0-0 libgeos3.10.1 libgit2-1.1 libhttp-parser2.9 libigdgmm11 libldap-2.4-2 libllvm12 libmbedcrypto3 libmbedcrypto7 libmbedtls12 libmbedtls14 libmbedx509-0 libmbedx509-1 libmms0 libmozjs-78-0
libodbc1 libodbccr2 libofa0 libperl5.32 libplacebo120 libpoppler102 libproj22 libqhull8.0 libvpx6 libwebp6 libwireplumber-0.4-0 libwireshark14 libwiretap11 libwmf-0.2-7 libwmf0.2-7 libwsutil12 libx264-160
libyara8 odbcinst odbcinst1debian2 perl-modules-5.32 python3-ipaddr python3-mistune python3-ntp python3-orjson python3-twisted-bin ruby-atomic ruby-thread-safe ruby2.7 ruby2.7-dev
Bu paketleri kaldırmak için 'sudo apt autoremove' komutunu kullanın.
Aşağıdaki paketler yükseltilecek:
gnome-shell-extension-appindicator librubberband2
2 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
147 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 16,4 kB ek disk alanı kullanılacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] E
Hata: 1 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 gnome-shell-extension-appindicator all 42-2
404 Not Found [IP: 192.99.200.113 80]
Hata: 2 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 librubberband2 amd64 2.0.2+dfsg0-2
404 Not Found [IP: 192.99.200.113 80]
E: http://http.kali.org/kali/pool/main/g/gnome-shell-extension-appindicator/gnome-shell-extension-appindicator_42-2_all.deb alınamadı 404 Not Found [IP: 192.99.200.113 80]
E: http://http.kali.org/kali/pool/main/r/rubberband/librubberband2_2.0.2%2bdfsg0-2_amd64.deb alınamadı 404 Not Found [IP: 192.99.200.113 80]
E: Bazı arşivler alınamıyor, apt-get update'i çalıştırmayı ya da --fix-missing seçeneğini ekleyerek düzeltmeyi deneyin.
diye hata aldım

Attached Files
GÜNCELLEME HATASI.png (164,931 bytes)   
GÜNCELLEME HATASI.png (164,931 bytes)   

Activities

salomon

salomon

2022-04-20 13:53

reporter   ~0016052

missing files in the repo have now been added

sbrun

sbrun

2022-04-21 16:02

manager   ~0016059

it has been fixed.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-04-20 09:11 ADAB New Issue
2022-04-20 09:11 ADAB Status new => assigned
2022-04-20 09:11 ADAB Assigned To => sbrun
2022-04-20 09:11 ADAB File Added: GÜNCELLEME HATASI.png
2022-04-20 09:11 ADAB File Added: kali linux güncelleme hatası 2.png
2022-04-20 13:53 salomon Note Added: 0016052
2022-04-21 16:02 sbrun Status assigned => resolved
2022-04-21 16:02 sbrun Resolution open => fixed
2022-04-21 16:02 sbrun Fixed in Version => 2022.2
2022-04-21 16:02 sbrun Note Added: 0016059