User Information

Username shuichiakai

Timeline

   2019-10-29 .. 2019-11-05   
shuichiakai attached file Screenshot from 2019-10-31 10-08-37.png to issue 0005767
2019-10-31 03:09
shuichiakai attached file Screenshot from 2019-10-30 15-22-53.png to issue 0005767
2019-10-31 03:09
shuichiakai assigned issue 0005767 to sbrun
2019-10-31 03:09
shuichiakai created issue 0005767
2019-10-31 03:09